Cheaty k The Sims 2

Cheaty se v The Sims zadávají stiskem kláves CTRL+SHIFT+C a následně zadáním příslušného cheatu do  okýnka.Zavře se pomocí  Enter, nebo po zadání "Exit".

Cheat Efekt
motherlode + 50.000§
kaching + 1.000§
help Vypíše většinu cheatů
StretchSkeleton (číslo 1-8)  Změní velikost simíka (prodlouží ho)
Aging (on/off) Vypíná a zapíná stárnutí simíka
IntProp MAxNumOfVisitingSims (číslo) Nastaví max. počet lidí na party (Sousedství)
boolProp ConstrainFloorElevationFalse Lze zvyšovat/snižovat zastavěný terén
boolProp SimShadows Zapne/Vypne stíny simíků
IntProp CensorGridSize (0-8) Nastaví velikost čtverců cenzury
autopatch (on/off) Zapne/Vypne manipulaci s obsazeným terénem
BoolProp ControlPets (on/off) Zapne/Vypne ovládání mazlíčků (Pets)
BoolProp PetActionCancel (true/false) Zapne/Vypne rušení inetrakcí mazlíčků (Pets)
BoolProp DisablePuppyKittenAging (true/false) Zapne/Vypne stárnutí koťat/štěňat (Pets)
Forcetwins Siminka porodí dvojčata (OfB)
Plumbbobtoggle (on/off) Zapne/Vypne diamant nad simíkem (OfB)
Sethour (hodina od 0 do 23) Změní čas na danou hodinu (OfB)
DeleteAllCaracters Vymaže všechny simíky v sousedství (Sousedství)
TerrainType (dessert/temperate) Změní povrch sousedstvní na trávu/poušť (Sousedství)
BoolProp Allow45dergeeAngleOfRotation (true/false) Zapne/Vypne otáčení objektů našikmo (Uni)
setHighestAllowedLevel (číslo) Nastaví max. počet pater v domě (Uni)
familyfunds (jméno rodiny) (počet peněz) Přidá X pěněz zvolené rodině (Sousedství)(Night)
unlockCareerRewards Odemkne odměny za kariéru (Night)
maxMotives Doplní všechny potřeby na max. (Night)
aspirationPoints (číslo) Přidá X bodů aspirace (Night)
Motivedecay (on/off) Zapne/Vypne klesání potřeb (Night)
LockAspiration (on/off) Zapne/Vypne klesání bodů asspirace
aspirationlevel (0-5) Nastaví úroveň aspirace simíka
showHeadlines (on/off) Zobrazí/Skryje bubliny myšlenek simíků

*Legenda :

(Sousedství) = Cheat musí být zadán v náhledu sousedství

(Pets) = Cheat funkční jen s datadiskem "Mazlíčci"

(OfB) = Cheat funguje jen s datadiskem "Ve světě podnikání"

(Uni) =  Cheat funguje jen s datadiskem "Univerzita"

(Night) = Cheat je funkční jen s datadiskem "Noční život"